Rozcestník a užitečné rady pro náhled do KN
Nahlížení do katastru


Pozemkový katastr nahlížení


Chcete zjistit informace z katastru nebo spíše hledáte populární tabulku se seznamem neznámých majitelů?

Co to je?

Je to geometrické zobrazení, soupis a popis všech pozemků v bývalé Československé republice.

Vyhledávání dle jmen

Vyhledávat zadáním přijméní či názvu společnosti online nejde. Možná Vás to nepotěší. Ale podívejte se na to z druhé strany, ze strany pokud by si někdo hledal informace o vás a tom jaké vlastníte nemovitosti či parcely. Zadal by si vaše jméno a zjistil online všechny vaše nemovitosti nebo jen parcely, které vlastníte. Bylo by to nepříjmené z mnoha důvodů. Ovšem to, že není možné vyhledávání podle jména neznamená, že nemůžete najít žádné informace. Můžete. Podle čísel nemovitostí (například parcel) si můžete najít informace o dané nemovitosti. Také si můžete zobrazit katastrální mapu a v této mapě hledat nebo se zde přepnout na mapu kat.

Pozemky bez majitelů

V současné době jsou velmi populární. O co jde? V České republice je přes devadesát tisíc pozemků, u kterých není majitel dostatečně identifikovaný. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil přehled těchto pozemků tak, aby to pomohlo neznámé vlastníky identifikovat. Pro lidi je tento přehled zajímavý, protože hledají, zda oni sami, jejich příbuzní nebo přátele nejsou uvedeni v tomto seznamu. Tento seznam je populární také díky informování o něm v televizním, internetovém a tištěném zpravodajství.