Rozcestník a užitečné rady pro náhled do KN
Nahlížení do katastruČUZK katastry nemovitostí


ČUZK je zkratka znamenající Český úřad zeměmeřičský a katastrální. Přávě přes internetové stránky tohoto úřadu můžete nahlédnout do katastru a to přes adresu nahlizenidokn.cuzk.cz .
Myslím, že je obroská výhoda přístup a vyhledávání info o nemovitostech a proto považuju tuto možnost za velmi vstřícnou a inovativní.
Informace můžete vyhledávat o stavbách, parcelách, jednotkách a můžete si najít také informace o jednotlivých řízeních.

Jak nahlížet

Na oficiálním webu si zvolíte, zda chcete vyhledat parcelu, stavbu, jednotku, řízení nebo zobrazit mapu a klikněte na danou ikonu, poté zadejte zpřesňující údaje – kat. území nebo obec a bližší indentifikační údaj např. u stavby je to číslo stavby případně vyhledávejte v mapě.


Hlavní strana webu pro vyhledávání v KN

ČÚZK

  • sídlí v Hlavním městě Praha,
  • má vlastní rozpočet,
  • je přímo podřízen vládě,
  • zastupuje jej ministersto zemědělství.

V čele tohoto úřadu je předseda, který je jmenovaný a případně může být odvolaný vládou ČR. Hlavní činností je zajištění správy evidence nemovitostí a věcných práv k nim a také zeměměřičské činnosti ve veřejném zájmu. Pod tento úřad spadá 14 katastrálních úřadů, které mají dalších 104 katastrálních pracovišť, dále také 7 zeměměřičských a katastrální inspektorátů, Zeměměřičský úřad a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.

K čemu využiju?

Prostřednictvím vyhledávání v KN si můžete ověřit informace o vašich pozemcích a stavbách a také o sousedních nebo také komu patří pozemek či dům, který chcete koupit. Zároveň může být vyhledávání v KN prospěšné pro některé profese. Tato služba přes internetové stránky nahlizenidokn.cuzk.cz je zdarma.