Rozcestník a užitečné rady pro náhled do KN
Nahlížení do katastru


Katastrální úřad


Katastrální úřad je správní úřad, který zajišťuje správu evidence nemovitostí a věcných práv, tedy katastr nemovitostí. Katastrální úřad je podřízený Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu. Katastrální úřad má rozdělenou územní působnost podle krajů a následně podle územních pracovišť.

Katstrální úřad podle působnosti

Katastrální úřad se dělí na 14 katastrálních úřadů:

 • Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu,
 • Katastrální úřad pro Jihočeský kraj,
 • Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
 • Katastrální úřad pro Karlovarský kraj,
 • Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,
 • Katastrální úřad pro Liberecký kraj,
 • Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
 • Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,
 • Katastrální úřad pro Pardubický kraj,
 • Katastrální úřad pro Plzeňský kraj,
 • Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj,
 • Katastrální úřad pro Vysočinu,
 • Katastrální úřad pro Zlínský kraj.

Dále jsou katastrální úřady pro jednolivé kraje nadřízeny katastrálním pracovištím, která jsou členěna podle okresů, obcí s rozšířenou působností a podobně.

Používání fráze katastrální úřad

Fráze katastrální úřad a město se mezi běžnými lidmi často používá, když myslí dané katastrální pracoviště – například při vyslovení Katastrální úřad Opava je myšlen Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj a jeho Katastrální pracoviště Opava. Z důvodu přehlednosti pro běžné občany jsou tyto názvy použity i na tomto webu, protože si klademe za cíl informovat občany o tom co je zajímá, tedy o adrese, kontaktech a úředních hodinách katastrálního úřadu (tak aby tam přišli včas) a ne jim složitě plést hlavu oficiálními názvy.

Katastrální úřady, které vás často zajímají

Katastrální úřad Praha
Katastrální úřad Brno
Katastrální úřad Ostrava
Katastrální úřad Olomouc
Katastrální úřad Pardubice
Katastrální úřad Zlín
Katastrální úřad Hradec Králové
Katastrální úřad Příbram
Přehled dalších vybraných úřadů najdete:
KÚ v Čechách,
KÚ na Moravě,
KÚ ve Slezsku,
přehled KÚ.