Rozcestník a užitečné rady pro náhled do KN
Nahlížení do katastruKatastrální zákon


Katastrální zákon celým názvem Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí je nový zákon, který nahrazuje původní zákon Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky. Tento nový zákon navazuje na nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.). 1. leden 2014 přinesl několik změn.

V tomto článku uvádíme vybrané změny, které považujeme za důležité. Pro přesnou informovanost a přehled doporučujeme prostudovat celý nový katastrální zákon.

Vybrané změny:

  • posiluje ochrany osoby, která je v katastru vedena jako držitel práv,
  • plná moc majitele nemovitosti, který bude zastupován při prodeji nemovitosti, bude muset být s úředně ověřeným podpisem,
  • za výmaz zástavního práva zavádí poplatek 1000 Kč.

Katastrální zákom má 5 částí:

  • I. – Obecná ustanovení,
  • II. – Zápis práv do katastru,
  • III. – Správa katastru,
  • IV. – Správní delikty,
  • V. – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.