Rozcestník a užitečné rady pro náhled do KN
Nahlížení do katastruKatastrální úřad Cheb


Město Cheb je město, které leží v Karlovarském kraji. Cheb je okresní město s téměř 35 tisíci obyvateli. Město leží poblíž hranic se Spolkovou republikou Německo. Městem protéká řeka Ohře. Cheb má 19 částí obce a stejný počet, tedy 19 katastrálních území.

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb

Adresa:
Nová ul. 2/1452
35002 Cheb
Kontakt:
Tel: 354548311
Fax: 354548327
e-mail: kp.cheb@cuzk.cz
ID datové schránky:z4xiech

Úřední hodiny:
Pro veřejnost
Pondělí 08:00-17:00
Středa 08:00-17:00
Pro geodety
Úterý 08:00-11:00 11:30-15:00
Čtvrtek 08:00-11:00 11:30-15:00
Podatelna
Pondělí 08:00-17:00
Úterý 08:00-15:00
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek 08:00-15:00
Pátek 08:00-13:00