Rozcestník a užitečné rady pro náhled do KN
Nahlížení do katastru


Návrh na vklad


Celým názvem se tato žádost nazývá návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Cílem této žádosti je vklad věcného práva do katastru nemovitostí.
Tento návrh se podává na stanoveném formuláři. Pokud si chcete ušetřit čas, doporučujeme využít online aplikace od ČÚZK, která vás provede krok po kroku jednotlivými oblastmi, které se týkají tohoto návrhu.

Ovládání online aplikace

Na oficiální stránce ČÚZK týkající se Návrhů na vklad práva do katastru (dále jen NV) klikněte na:

  • Nový – pokud chcete vyplnit nový NV,
  • Otevřít – pokud máte již rozpracovaný NV.

Dále se budeme zabývat vyplňováním nového NV s předpokladem, že kdo jej má již rozpracovaný, umí pravděpodobně se systémem zacházet.

Po kliknutí na nový:

  • Zvolte o jakou situaci se ve Vašem případě jedná. Systém má připravené časté scénáře jako je prodej či darování nemovitostí, zřízení věcného břemena apod., v takovém případě vyberte váš případ. Pokud je váš případ odlišný zvolte úplný scénář.
  • Opište kontrolní kód a klikněte na Vytvořit návrh na vklad.
  • Systém Vás provede jednotlivými kroky. U prodeje nemovitosti to je výběr nemovitosti, kdo, komu, doplňující údaje a souhrn.
  • Vyplňte požadované údaje.
  • Formulář si poté můžete ve formátu PDF stáhnout a vytisknout.


Aplikace – NÁVRH NA VKLAD PRÁVA DO KN

Související

V souvislosti s NV je spojený poplatek, který aktuálně činí 1000 Kč. Provedení návrhu na vklad je spojeno s určitými lhůtami, v jejichž průběhu jsou vyrozuměny osoby, jejichž práv se daná situace dotýká. V případě plné moci musí být s úředně ověřeným podpisem nebo formou veřejné listiny. Listiny, které jsou přílohy NV. Další či podrobnější údaje si raději zjištěte předem na příslušném katastrálním úřadě.

Zpětvzetí

V případě, že se smluvní strany dohodnout, že berou NV zpět, učiní takzvané zpětvzetí. Na takové zpětvzetí doporučujeme uvést také číslo řízení.